Bästa investeringen någonsin?

Efter mycket letande, en mängd visningar över halva Skåne och en stressig budgivning så skrev vi den 23 juli 2012 köpavtal avseende en fastighet i Västra Strö, strax norr om Eslöv.

Fastigheten var en avstyckad gård med 1,6 ha mark belägen nära skog och bra ridvägar. Ekonomibyggnaderna var av äldre modell och lämpade för stallinredning medan själva bostadshuset var byggt 2002 och hade ersatt ett tidigare korsvirkeshus. Som krona på verket fanns det en stor uppvärmd pool till Ebbas och Viktors glädje.

vstro

Ett par dagar efter avtalsskrivning genomfördes en sedvanlig överlåtelsebesiktning. Besiktningen gick bra och inga konstigheter hittades. Innan besiktningsmannen avvek informerade han dock om att huset var ett byggsatshus med enstegstätad fasad och att han rekommenderade en utökad besiktning eftersom det ofta finns problem med denna typ av hus från början av 2000-talet.
En utökad besiktning skulle innebära en investering på ytterligare omkring 6000 kronor, och i och med att den första besiktningen var utan anmärkning kändes detta som en ganska onödig utgift.

Dagarna gick och sista dagen för att backa ur köpet närmade sig. Besiktningsmannens rekommendation gnagde i backhuvudet på både Hanna och mig och till slut bestämde vi oss för att det var lika bra att göra en utökad besiktning.
Den utökade besiktningen innebar att en stor mängd hål borrades från utsidan i fasaden och fuktigheten mättes sedan i dessa hål.

Det var rejält med fukt i samtliga gavlar.

Med denna potentiella mögelbomb som hotade att brisera stod vi inför två val, antingen att direkt backa ur köpet eller att förhandla om priset för att kunna byta ut fasaden och lägga in en luftspalt som skulle förhindra framtida problem.
Vi tog in ett par prisuppgifter avseende fasadrenovering och de indikerade samstämmigt en kostnad om cirka 500.000 kronor. Vi föreslog säljaren att vi skulle stå för risken med renoveringen i utbyte mot en sänkning av försäljningspriset på en halv miljon men denne ställde sig negativ till förslaget.

Den 13:e augusti 2012 begärde vi att köpet skulle återgå.

I efterhand är vi mycket nöjda med detta beslut av flera anledningar, kanske framför allt att vi åter slapp leva i en byggarbetsplats under flera månader och att det känns ytterst sannolikt att slutkostnaden för en renovering skulle ha hamnat en bra bit över det uppskattade priset.

Kanske är investeringen på 6000 kronor för en utökad besiktning den bästa vi någonsin gjort och kommer att göra.

 

Parse error: syntax error, unexpected ';' in /storage/content/31/148931/elgaker.se/public_html/wp-content/themes/pinboard/footer.php on line 1